Om företaget

Sjöbergs Järn & Plåt är ett företag som har sin verksamhet i Sandviken.

Verksamheten består av insamling och transport av järn och metallskrot för återvinning.

Insamlingen sker främst i kärl som är placerade hos kund för vidare förmedling till stålverk. Våra kunder är till största delen industriföretag i mellersta sverige. Materialmottagning görs även från mindre företag och privatpersoner som också är välkomna att lämna skrot direkt på vår anläggning.

Materialåtervinning av olika materialslag ger tydliga miljövinster och är bättre än energiutvinning.

Vi arbetar hela tiden med att bli bättre på att minimera den miljöpåverkan vi själva ger upphov till i vår verksamhet.

  • Mångårig erfarenhet inom vårt område
  • Välkomna till Stallgatan 11 i Sandviken

Mål

  • Vi ska minska vår energiförbrukning med 10% till dec 2022