Våra tjänster

För åtrvinningsmaterial. Vi köper allt inom järn och metall.

Återvinning

 • Vill ni slippa kö?
 • Vill du ha betalt?

Låt oss ta hand om ert skrot, avfall och överskott.

ex, plåt, gamla oljepannor, rör och skrymmande, färdigt järnskrot, koppar, bilbatterier, bly, mässing, rostfritt och aluminium.

Miljö

Vi arbetar med ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar för att minska vårt avtryck på miljön. Det innebär bl a att;

 • genom vår verksamhet stimulerar vi till återvinning av metallskrot.
 • vi hanterar metallskrot som återvinns och utvinns för vidaretransporteras till smältverk.
 • vi väljer miljömärkta förbrukningsvaror och energisnål utrustning vid inköp.
 • de trycksaker som vi tar fram är svanenmärkta.
 • avfallet som uppstår i verksamheten källsorteras.
 • vi samarbetar med leverantörer som delar vårt engangemang i miljöfrågorna.
 • vi efterlever de miljölagar och andra miljökrav som ställs på oss.
 • våra fordon framförs endast med miljödiesel samt våra chaufförer är utbildade i ECO-driving.
 • vid inköp och leverans till kund försöker vi att samordna transporterna så långt som möjligt.
 • minska vår egen energiförbrukning.

Beskriving av vårt miljöarbete

Vårt miljöarbete baseras på 14001:2004. Det omfattar hela Sjöbergs Järn & Plåts verksamhet i Sandviken. Syftet med miljöarbetet är att styra hur vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan och förebygga föroreningar när så är möjligt.

 

Ställ gärna en fråga

Vi svarar normalt inom 48 timmar.

Nuvarande annons.